Maius College

Szkoła Policealna Roczna MAIUS COLLEGE  funkcjonuje na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem P/038388/04  oraz  ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem WO ś-I-4320/422/2006.

Informacje ogólne

Bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji z powodzeniem wykorzystujemy do nieustannego dostosowywania oferty do ciągle zmieniających się wymagań rynku. Dzięki temu masz u nas szansę na szybkie zdobycie nowych, poszukiwanych przez pracodawców umiejętności, potwierdzonych uznanymi w świecie certyfikatami.
Naukę w  Szkole Policealnej Rocznej MAIUS  COLLEGE mogą podjąć absolwenci szkół średnich i wyższych, osoby pracujące, poszukujące pracy, studenci... słowem wszyscy, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje albo zdobyć nowe.
Nauka w studium trwa od października do czerwca i odbywa się w systemie wieczorowym.

Zajęcia odbywają się w formie blended learning - łącząc formę tradycyjną z e-learningiem. Więcej: blended learning

 

W roku szkolnym 2013/2014 zapraszamy na kierunki:

Baza dydaktyczna

  • Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie MAIUS COLLEGE
  • Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele (także akademiccy) wspierani przez doświadczonych praktyków
  • MAIUS COLLEGE posiada pracownie wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i multimedialny
  • Na platformie edukacyjnej LMS Moodle dostępne są lekcje e-learningowe, materiały szkoleniowe, fora dyskusyjne, komunikator on-line, plany zajęć oraz bieżące ogłoszenia
  • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne, skrypty, korzystają z materiałów zamieszczonych przez wykładowców na platformie edukacyjnej oraz podręczników z biblioteki

Absolwenci otrzymują:

  • dyplom ukończenia Szkoły Policealnej Rocznej
  • zaświadczenie MEN (zgodne z rozporządzeniem MEN dot. kształcenia ustawicznego)
  • certyfikaty informatyczne po zdaniu odpowiednich egzaminów